DENBIGHSHIRE COUNTY COUNCIL
CYNGOR SIR DDINBYCH

PENNAETH / HEADTEACHER
o’r Ysgol Gatholig 3 - 16 newydd / of new 3 - 16 Catholic School
Cyflog: L25 - L31 £71,053 - £81,478 / Salary: L25 - L31 £71,053 - £81,478
(Hyd at £5,000 ffioedd adleoli) / (plus £5,000 relocation allowance)
Lleoliad: Y Rhyl / Based: Rhyl
Statws: Parhaol / Status: Permanent

Dyddiad Cau: 14fed Chwefror 2018
/ Closing Date: 14th February 2018

Pecyn swydd wag llawn ar-lein yn www. sirddinbych.gov.uk
Full vacancy pack online at www. denbighshire.gov.uk